Przejdź do treści
tel: 801 52 52 52

Regulamin

POLITYKA PRYWATNOŚCI i WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES CLIPPER Sp. z o.o.

 

 

1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w naszych serwisach internetowych w domenie:

•       clipper.pl

 

(zwanych dalej „Serwisem”) został stworzony i przyjęty przez Clipper sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Muszkieterów 31, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000098547, NIP 113-00-10-397, REGON 002003570 (zwaną dalej: „Clipper sp. z o.o.”) w celu: udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w ww. serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.

2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisie.

3. Naszym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.

4. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.

5. Informujemy, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych Clipper sp. z o.o. nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności.

6. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Przetwarzanie podanych danych przez Clipper sp. z o.o. zależy od wyrażenia zgody przez podmiot danych osobowych.

7. Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji zobowiązań Clipper sp. z o.o. wobec Klientów (np. dotyczy to zbierania zamówień na produkty i usługi firmy w celu przedstawienia Zamawiającemu oferty). Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że Clipper sp. z o.o. uzyska uprzednio zgodę osoby, której dane dotyczą lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.

8. Zastrzegamy, że Serwis nie zbieraja, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (w tym  osoba zamawiająca produkt lub usługę) ma zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

9. Informacje kontaktowe klientów składających zamówienie są wykorzystywane tylko i wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu w celu realizacji przedstawienia oferty.

10. Używamy plików cookies, by móc odpowiednio dostosować serwis do potrzeb Klientów oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze bądź urządzeniu mobilnym podczas przeglądania serwisu www. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli tego nie zrobisz, akceptujesz stosowanie cookies w naszym serwisie.

11. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z jakiego aktualnie korzystasz z internetu i prawidłowo wyświetlić stronę internetową,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze stron internetowych,

c) utrzymania Twojej sesji w serwisie internetowym po zalogowaniu, dzięki której nie musisz logować się ponownie na każdej podstronie serwisu internetowego,

12. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu, z którego korzystasz z internetu (laptop, telefon, tablet). Zmiany ustawień dotyczących plików cookies możesz dokonać w dowolnym momencie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Twoim urządzeniu, a tym samym, że my będziemy je w nim przechowywać i uzyskiwać do nich dostęp.

13. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności tych, które wymagają logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie spowoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w naszych serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

Odpowiedź na najczęstsze pytania dotyczące Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies

Dlaczego informujemy o plikach cookies?

22 marca 2013 roku weszły w życie przepisy nowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego bazującego na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nowym prawem właściciele stron muszą poinformować użytkowników o tym, że ich strona wykorzystuje cookies oraz w jakim celu. Podstawa prawna: Art. 173 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), oraz Ustawa o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 21 grudnia 2012, poz. 1445).

Czym są pliki cookies?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia określonej strony internetowej. Mogą być tworzone w pamięci urządzenia zarówno przez serwer WWW, jak i przez samą stronę (czyli po stronie urządzenia). Umożliwiają działanie różnych elementów stron, np. liczników, statystyk, zapamiętują preferencje użytkownika (np. wielkość czcionki) itp.

Jakie zabezpieczenia stosuje Clipper sp. z o.o.?

Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mającymi na celu ochronę danych, którymi administrujemy przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z regulacjami prawnymi.

Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób nieupoważnionych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności?

Rozwój naszego Serwisu, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Clipper sp. z o.o. polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności. Zachęcamy wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.

 

Copyright Clipper Sp. z o.o.
projekt: visualteam, oprogramowanie: Opcja.pl
Produkt został dodany do zamówienia
Wystąpil błąd w trakcie dodawania do zamówienia
Clipper Sp. z o.o. informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [polityka cookies], aby dowiedzieć się więcej, jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.