Kontakt

Clipper Sp. z o.o.

Infolinia: 800 600 300

e-mail: firma@clipper.pl
Internet: www.clipper.pl

ul. Pana Tadeusza 6B
30-727 Kraków
NIP 113-00-10-397
REGON 002003570

Spółka zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem: 0000098547
Kapitał zakładowy wynosi 2 292 000,00 zł.

Konto bankowe:
68 1140 2105 0000 2763 7600 1001

Invalid Email
Invalid Number
Pozostałe oddziały

Warszawa

ul. Muszkieterów 31
02-273 Warszawa

tel. tel.: +48 22 868 45 93
fax: +48 22 211 19 18
mob: 501 624 107

e-mail: warszawa@clipper.pl

Kraków

ul. Piłsudskiego 17
32-050 Skawina

tel: (12) 296-11-35
fax: (12) 398-21-81
mob: 515-190-191

e-mail: krakow@clipper.pl

Katowice

ul. Stalowa 17
41-500 Chorzów

tel: (12) 296 11 35
fax: (12) 398 21 81
mob: 515-190-191

e-mail: katowice@clipper.pl

Poznań

ul. Kopanina 2
60-105 Poznań

tel: (61) 811 65 39
fax: (61) 622-24-65
mob: 501 564 628

e-mail: poznan@clipper.pl

Olsztynek
(oddział techniczny)

ul. Mrongowiusza 41
11-015 Olsztynek

tel: (89) 519-32-64
fax: (89) 679-00-09
mob: 600-686-677

e-mail: olsztynek@clipper.pl

Bielsko Biała
(oddział techniczny)

tel: (12) 296-11-35
fax: (12) 398-21-81
mob: 515-190-191

e-mail: krakow@clipper.pl

Call Now Button